Habitat Unit

Off-University Teaching Cooperation SoSe 2022
Dr M. Oğuz Sinemillioğlu, Prof. Dr. Elke Beyer, Prof. Anke Hagemann

Kültürel Miras ve Otoriter Şehircilik / Cultural Heritage and Authoritarian Urbanism


This course is offered by Habitat Unit in cooperation with Off-University. Off-University is an initiative by scholars at risk from different countries that aims at sustaining academic life and critical research by organizing online courses in collaboration with universities in Germany.

Cultural Heritage and Authoritarian Urbanism Poster new


Kültürel Miras ve Otoriter Şehircilik / Cultural Heritage and Authoritarian Urbanism

Course Language
Turkish

Dersin Tanımı/Course Description
Dersin temel hedefi, güvenlik politikalarının şehirleşme üzerindeki etkilerini incelemek ve güvenlik politikalarının şehirleşme sürecinde kent lehine denetlenebilirliği üzerine tartışmalar yapmak.
Şehirleşme, yaşam ve üretim alanı olması nedeniyle güvenlik ve yönetimde çok belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ülkelerin yönetim şekilleri (parlamanter sistem, başkanlık vb) ve yaşamış oldukları sorunlar (etnik, coğrafi ve ekonomik) kentlerin planlanması ve bu planların uygulanması konusunda alınan kararlara da direkt etki etmektedir. Dönem boyunca, genel şehircilik ilkeleri, kent kültürünün oluşum süreci, kültürel mirasın şehirleşme sürecindeki önemi, kentlerin güvenliği ve güvenlik politikalarının uygulanması sürecinde kültürel mirasın korunmasında yaşanan handikaplar ve önceliklerin belirlenmesinde yaşanan süreç ele alınacaktır.
Ülkelerin, şehirleşme politikaları ve yönetim şekilleri, bir taraftan kültürel zenginliklerini korumayı hedeflerken diğer taraftan güvenlik sorunsalı birçok çelişki üretmektedir.
Bu derste, güvenlik politikalarının kültürel mirası korumaya engel olmaması gerektiği varsayımıyla şehircilik tarihi, uygulamaları ve çözüm önerileri değerlendirilecek; yaşanan çelişkiler Diyarbakır örneği üzerinden irdelenecektir.
-
The aim of this course is to analyze security policies in Cultural Heritage areas with the Case of the City of Diyarbakir.
Cultural Heritage is a well-known and accepted topic around the world, though the attention and policies of conservation are quite different. Generally, it can be said that in most of the developed countries there is a full conservation policy while there is a lack of conservation in developing countries. Developing countries' conservation policies are mainly surrounded by a strict cultural background of governing bodies and the availability of tourism. Moreover, security policies put in danger the conservation of cultural heritage .
We will try to analyze and find any clues for future city management decisions in the case of Suriçi, Diyarbakır.

Image: KMOS catalogue
© Off-University


For more information, please visit Off-University website.

Course Information+

Seminar
6 ECTS + 3 ECTS


Teaching Day
Wednesdays 15:00 – 17:00 CEST


First meeting
April 20th, 15:00 CEST


Location
Off-University platform; Coworkingsquares
Off-University has built-up the secure digital learning platform Coworkingsquares and the course will take place on this platform. The registration of this course is open, you can register to the course and the platform on the Off-University website. After registration, you will be able to see the course folder with the reading materials, and communicate with your instructors and classmates on the platform.

Contact+

Bengi Aslan
Learning Designer at Off-University
bengi.aslan@off-university.de